Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

Komendant bazy - phm. Juliusz Chudzikiewicz
tel. 501-875-752
e-mail: juliusz.chudzikiewicz@zhp.net.pl